OBSŁUGA BHP

Centrum Obsługi Przedsiębiorców "BIZNES-EKSPERT" Spółka Jawna

K.R.S.: 0000096201,
Regon: 471437456,
NIP: 727-18-60-876

Spółka działa od 01.11.1996 roku

 

 

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy inż. Leon Kaźmierczak

Jestem specjalistą d.s. bezpieczeństwa i higieny pracy od 15.07.2007 r. (zob. par. 4 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn.zm.).

Ponadto legitymuję się tytułem:

* menedżera BHP,
* auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg normy PN-N 18001.

Ukończyłem kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, jak również wiele specjalistycznych szkoleń dotyczących problematyki ergonomii, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy oraz z zakresu dydaktyki i metodyki prowadzenia wykładu.
Posiadam odpowiednią praktykę w zakresie prowadzenia tych spraw.

K.R.S.: 0000096201, Regon: 471437456, NIP: 727-18-60-876

Data rozpoczęcia działalności: 01.11.1996 roku.